Lunde barneskole 2016-2017

Om prosjektet

Hordaland Bygg og Eiendom AS har fått kontrakten på tilbygg til eksisterende skole. Tilbygget skal huse en ny klasseromsfløy over tre etasjer, og skal kobles til eksisterende bynningsmasse med et mellombygg over to etasjer. Mellombygget skal også huse nye kantiner for personal og elever.

Detaljer